kinderen nemen deel aan schoolprogramma

Info

Type
Expo 'Oog in oog met De Romeinen'
Rondleiding
Creatieve workshop

Doelgroep
Lager onderwijs: tweede en derde graad

Taal
nl, fr

Duur
120 min.
(60 min. rondleiding en 60 min. atelier)

Aantal
Max. 15 per groep
Max. 4 groepen starten tegelijk.

Prijs
70 euro per groep (gids en materiaal)
1 euro per leerling (toegang) 
Leerkrachten: gratis

Contact en inschrijven

VERHAALTEKENEN: ER WAS EENS…

Je leerlingen ontdekken de hoogtepunten van de tentoonstelling. Ze leren hoe een klein dorp aan de Tiber uitgroeide tot een machtig wereldrijk. Ze maken kennis met het dagelijks leven in de Romeinse tijd.

Voorafgaand aan of aansluitend op de rondleiding nemen ze deel aan een workshop ‘verhaaltekenen’. – Vertrekpunt is de mythe van Romulus en Remus. – Aan de hand van luisterteksten en instructies bouwen de leerlingen hun tekeningen stap voor stap op. Dit creatieve proces kent geen goede of foute uitkomst. Op het einde bestuderen ze elkaars tekeningen. De gids reflecteert met hen over fantasie en werkelijkheid. Wat is er waar en onwaar aan het stichtingsverhaal van Rome?


Terug