kinderen nemen deel aan schoolprogramma

Info

Type
Rondleiding permanente tentoonstelling
Atelier (diverse werkvormen)

Doelgroep
Lager onderwijs
Tweede en derde graad

Taal
nl, fr

Duur
120 min.
60 min. rondleiding en 60 min. atelier

Aantal
Max. 15 per groep
Max. 4 groepen starten tegelijk.

Prijs
70 euro per groep (gids en materiaal)
1 euro per leerling (toegang)
Leerkrachten: gratis

Contact en inschrijven

 

TEN AANVAL!

Je leerlingen beleven de Romeinse verovering van onze regio vanop de eerste rij. In de rondleiding maken ze beknopt kennis met de samenleving zoals die er uitzag vóór de komst van de Romeinen. Daarna gaat alle aandacht naar de strijd tussen Galliërs en Romeinen. Ook komt aan bod hoe de veroveraars het leven van de Galliërs diepgaand hebben beïnvloed.

In de workshop dompelt een gespecialiseerde gids de leerlingen onder in het strijdgewoel. Na de kortfilm over de list van Ambiorix proberen de leerlingen Romeinse en Gallische wapenrustingen uit.
 (groot)


 (groot)


 (groot)


 (groot)
Terug