Info

Type
Rondleiding permanente tentoonstelling
Atelier (hands-on)

Doelgroep
Secundair onderwijs
Eerste graad

Taal
nl

Duur
120 min.
60 min. rondleiding en 60 min. atelier

Aantal
Max. 15 per groep 
Max. 4 groepen starten tegelijk.

Prijs
70 euro per groep (gids en materiaal)
1 euro per leerling (toegang)
Leerkrachten gratis

Contact en inschrijven




ARCHEOLOOG AT WORK

In dit programma gaan denken en doen hand in hand. Je leerlingen ontdekken dat archeologie niet om voorwerpen draait, maar om mensen.

Eerst bezoeken je leerlingen de Gallo-Romeinse afdeling. Niet alleen de objecten, maar ook de archeoloog en zijn taken staan centraal. Wat weten we dankzij de archeologie over de Romeinse tijd? Hoe leefden de inwoners van Atuatuca Tungrorum, pakweg 2000 jaar geleden? De gids daagt de leerlingen uit én geeft enthousiast inzicht.

Na de rondleiding volgt een workshop. Hier steken je leerlingen de handen uit de mouwen – als echte archeologen. Ze onderzoeken het vondstmateriaal van een Romeinse woning, opgegraven aan de rand van Tongeren. In groepjes maken ze kennis met archeologische technieken en voeren ze diverse wetenschappelijke onderzoeken uit. Ze reconstrueren de stadswoning en dringen door tot de leefwereld van de inwoners van weleer. Hiervoor is samenwerking essentieel.




 (groot)


 (groot)


 (groot)


 (groot)
Terug