kinderen nemen deel aan schoolprogramma
U bent hier: NL » Scholen » Programma's » Lager 

Je inleven in het verre verleden

Jaarlijks verwelkomt het museum honderden scholen. Voor leerlingen uit het lager onderwijs hebben we een gevarieerd aanbod dat sterk inhaakt op het vak wereldoriëntatie, in het bijzonder de domeinen tijd en ruimte. Maar er zijn zeker ook aanknopingspunten met de leergebiedoverschrijdende eindtermen.

Onze missie? De kinderen een fijne museumervaring bieden en hen in aanraking brengen met de sporen uit het verleden. Maar vooral willen we hen historisch tijdsbesef en bewustzijn bijbrengen.

Dat alles gebeurt op een (inter)actieve manier en in een inspirerende setting. Steeds is er afwisseling in werkvormen. Een bekwame, door ons opgeleide gids leidt alles in goede banen. We staan voor een leerlinggerichte aanpak. Daarom werken we vaak in kleine groepen. Uiteraard past de gids het programma aan het kennisniveau van je leerlingen aan.

Programma lager

Kies een filter en de lijst met beschikbare programma's wordt automatisch aangepast.

Type
Tentoonstelling
Graad