Privacyverklaring “Informatieveiligheid” Stad Tongeren - Gallo-Romeins Museum Tongeren

U bent hier: NL » Privacyverklaring 

PRIVACYVERKLARING

De door u verstrekte gegevens in formulieren, digitale aanvragen, inschrijvingen,... zullen door het Gallo-Romeins museum worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor dit doeleinde.

Voor meer info en voor de uitvoering van uw rechten verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring.

Info

Stuurgroep informatieveiligheid stad en OCMW Tongeren
AC Praetorium
Maastrichterstraat 10
3700 Tongeren
privacy.incidenten@stadtongeren.be