Motto van museum: ‘Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging’
U bent hier: NL » Over het museum » Motto 

Motto

Τὰ ἑξῆς ἀεὶ τοῖς προηγησαμένοις οἰκείως ἐπιγίνεται
‘Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging.’
Marcus Aurelius, Romeinse keizer-filosoof (121 - 180 n.Chr.)

Vandaag is deze uitspraak het motto van het Gallo-Romeins Museum. Een bewuste keuze. Een samenleving functioneert namelijk nooit toevallig. Er zijn redenen waarom een cultuur is wat ze is, mensen doen wat ze doen en zijn wie ze zijn. Dat ontdek je in het museum.

Marcus Aurelius werd geboren in 121 n.Chr. Hij was de adoptiefzoon van keizer Antoninus Pius. Na de dood van zijn stiefvader in 161 n.Chr., werd hij keizer. Hij leefde in een tijd waarin het Romeinse Rijk onder druk kwam te staan. In grensgebieden kreeg het rijk herhaaldelijk te maken met invallen. Zo trokken Germaanse stammen – de Marcomanni en de Quadi – tijdens zijn regeerperiode de Alpen over en vielen Italië binnen. Hiertegen moest hij herhaaldelijk optreden. Tussen 170 en 180 n.Chr. verbleef hij in de Romeinse kampen aan de Donau. Daar schreef hij in zijn legertent een werk – in feite van elkaar losstaande overpeinzingen – dat de Griekse titel meekreeg ‘Τὰ εἰς ἑαυτόν', (‘Aan zichzelf’). Het werk kwam pas in de 19de eeuw terug onder de aandacht, en is intussen verschillende keren vertaald in het Nederlands. Het wordt wereldwijd gezien als een literair monument.

Het werk reflecteert tegelijk de gemoedstoestand van de keizer en de toestand van het Romeinse Rijk in het algemeen. Na een lange periode van gestage uitbreiding voelen de Romeinen de druk op de rijksgrenzen toenemen. De keizer zelf vindt troost in de leer van de Stoïcijnen en verwoordt zijn idealen en zijn twijfels. Het hoeft geen verbazing te wekken dat hij het werk in het Grieks schreef: de taal van de geletterde Romein.

Velen zien Marcus Aurelius – de keizer-filosoof – als een toonbeeld van een rechtvaardig en menselijk heerser. Hij stierf in 180 n.Chr.