Nieuws - Gallo-Romeins Museum Tongeren
‘nieuws’ in Romeinse kapitalen in steen gebeiteld
U bent hier: NL » Over het museum » Nieuws 

01-01-2018

Nieuwe contactgegevens Gallo-Romeins Museum

De beheersoverdracht van het Gallo-Romeins Museum brengt heel wat praktische wijzigingen en uitdagingen met zich mee. Zo beschikt uw vaste contactpersoon wellicht niet langer over zijn of haar vertrouwde e-mailadres.

De stad Tongeren is vanaf 1 januari jl. bevoegd voor de werking van het Gallo-Romeins Museum.

De provinciebesturen dragen vanaf dan hun zgn. ‘persoonsgebonden bevoegdheden’ (waaronder dus cultuur) over naar hetzij het Vlaamse, hetzij het lokale bestuursniveau. Inzake het Gallo-Romeins Museum werd voor deze laatste optie gekozen.

De afgelopen 80 jaar functioneerde deze instelling onder auspiciën van de Provincie Limburg.

Dit alles niet zonder resultaat …

De geschiedenis van het Gallo-Romeins Museum leest immers als een schier eindeloze aaneenschakeling van successen. In de 19e eeuw ging het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Tongeren reeds van start met de verzameling van archeologische vondsten uit Tongeren (en omgeving). Doorheen de jaren – en tot vandaag - groeide deze collectie gestaag. Momenteel worden in het Gallo-Romeins Museum maar liefst 20.000 objecten getoond.

Bij het grote publiek is het Gallo-Romeins Museum – laureaat van de titel ‘Europees Museum 2011’ – wellicht vooral bekend omwille van zijn spraakmakende tijdelijke tentoonstellingen. Een aantal van deze expo’s overschreed ruim de kaap van de 100.000 bezoekers [Asterix en Europa (103.000), Neanderthalers (145.000), Sagalassos (145.000), Gladiatoren (115.000)].

Het Gallo-Romeins Museum is uitgegroeid tot een begrip, een vaste waarde en een loyale, immer innovatieve partner binnen de Europese museumsector.

Het museum is bovendien een katalysator voor de toeristische – en dus economische – ontwikkeling van onze stad.

Het Gallo-Romeins Museum is m.a.w. een onmisbaar deel van het Tongeren van de toekomst.

De beheersoverdracht van het Gallo-Romeins Museum brengt heel wat praktische wijzigingen en uitdagingen met zich mee. Zo beschikt uw vaste contactpersoon wellicht niet langer over zijn of haar vertrouwde e-mailadres.

Voor de meeste recente informatie en contactinfo kan u hier steeds terecht.

Terug

Info

Contact
Patrick Mathei
medewerker communicatie
+ 32 12 67 03 55 
patrick.mathei@stadtongeren.be