Kind bekijkt stukken uit permanente tentoonstelling
U bent hier: NL » Home » Van onder » Ontdek meer 

De vier grote omwentelingen

Foto van de zaal van de hier zijn de mensen

500.000 jaar geleden: Hier zijn de mensen

Voor het eerst bezoeken mensen onze regio. Ze zijn de directe voorouders van de neanderthaler en behoren niet tot onze mensensoort. Op zoek naar vuursteen en voedsel trekken deze jagers-verzamelaars door een ongerept landschap. Ze onderbreken geregeld hun tocht, richten een kamp in en gaan na enige tijd weer op weg. Al gauw lijkt het alsof ze hier nooit geweest zijn. Toch laten ze sporen na, schaarse maar duidelijke bewijzen van hun cultuur.
Deze mensen uit het verre verleden maken efficiënte vuurstenen werktuigen, ontwikkelen doordachte manieren om te jagen en kunnen met elkaar communiceren. Dit alles is deel van hun cultuur. Ook leren ze al die levensnoodzakelijke vaardigheden aan hun kinderen. Zo organiseren ze hun leven dat sterk bepaald wordt door de natuur. Hun cultuur helpt hen te overleven.

Foto van de zaal van de eerste landbouwers

5300 v.Chr.: De eerste landbouwers

Mensen met een totaal nieuwe manier van leven vestigen zich in het zuiden van onze regio. Het zijn landbouwers die actief ingrijpen op hun omgeving. Ze kappen bomen om plaats te maken voor akkers en boerderijen. Op de vruchtbare leemgronden telen ze verschillende soorten graan. Ze houden ook runderen, geiten en varkens. Jacht is voor hen enkel nog een aanvullende voedselbron.
Op de zandgronden in het noorden van onze regio trekken al duizenden jaren jagers-verzamelaars rond. Aan hun zwervend bestaan is in de loop der tijden nauwelijks iets veranderd. De komst van de boeren heeft voor deze groepen grote gevolgen. Langzaam maar zeker nemen de jagers de levenswijze van de landbouwers over. Ook zij verblijven uiteindelijk op één vaste plaats, worden honkvaste boeren en maken aardewerk.

Foto van de zaal van voor het eerst een elite

825 v.Chr.: Voor het eerst een elite

Twee nieuwigheden bereiken onze regio: ijzeren gebruiksvoorwerpen uit Midden-Europa en zout van de Nederlandse Noordzeekust. Een intensieve handel komt op gang. Plaatselijke landbouwoverschotten worden geruild tegen deze begeerde producten. Een aantal ambitieuze familiehoofden concurreert met elkaar om sleutelposities in te nemen in de nieuwe handelsnetwerken. Ze slagen erin de transacties te controleren en beslissen wie wat in bezit krijgt. Dit betekent stilaan het einde van een maatschappij waarin iedereen min of meer gelijk is. Boven de gewone landbouwers staat een kleine groep mensen die uit is op persoonlijke macht en die zich profileert als elite.

Foto van de zaal van de Romeinen stichten Tongeren

10 v.Chr.: De Romeinen stichten Tongeren

Atuatuca Tungrorum is de eerste stad ooit in onze regio. Niet toevallig ligt ze in een vruchtbare landbouwzone en strategisch op de weg tussen Boulogne (Frankrijk) en Keulen (Duitsland). Romeinse soldaten zetten rond 10 voor Christus het stratenpatroon uit en maken het terrein klaar voor bebouwing. Geleidelijk aan trekt de plaatselijke elite er huizen op. De Romeinen beïnvloeden zowat alle aspecten van de bestaande manier van leven: bouwtechnieken en eetgewoonten, lichaamsverzorging en mode, wetgeving en godsdienst. De elite staat het meest open voor de Romeinse cultuur. Ze neemt die voor een groot stuk over en brengt er ook andere lagen van de bevolking mee in contact. Een mengcultuur is geboren.

Terug