Scholen in het Gallo-Romeins Museum

Wat nu bekend staat als ‘het verleden’ is niet wat men destijds onderging als ‘het heden’.

(J. Piaget and B. Inhelder)

Error showing flash-object.