Gallo Romeins Museum - Wat volgt staat altijd in verband met wat eraan voorafging. Marcus Aurelius - Romeinse keizer, 121-180 n. Chr.

De bewaard gebleven overblijfselen van denkbeelden en objecten uit het verleden zijn een minieme fractie van de samenlevingsstructuren van eerdere generaties.

(E. Minkowski)

Error showing flash-object.