Gallo Romeins Museum - Wat volgt staat altij in verband met wat eraan voorafging. Marcus Aurelius - Romeinse keizer, 121-180 n. Chr.
  • HOME
  • EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Alles wat zich in het verleden heeft afgespeeld, is verder verwijderd van onze zintuigen dan de sterren in de meest verafgelegen sterrenstelsels waarvan het licht ten minste nog de telescopen bereikt.

(G. Kubler)

Error showing flash-object.